Vedtægter m.m

Betal kontingent  á 75 kr. og bliv medlem af Kultur på Tværs og støt foreningens frivillige integrationsarbejde
– husk at skrive navn, adresse og mail ifm indbetalingen.

KPT’s KONTONUMMER:
Spar Nord
8500   0000487236

Formandens beretning Word
Kultu på Tværs Vedtægter Klik her
Regnskab 2016 Klik her
Budget 2017 Klik her