Historien om Venligboerne


Venligboerne vil bygge bro mellem alle mennesker, og handler mere om måden vi ser hinanden på og måden vi møder andre mennesker. Uanset om vi er ung, gammel, flygtning, fattig, rig eller noget helt andet.


Venligboerne startede i efteråret 2014 i Hjørring, men hurtigt spredte den livsglade ide sig. I dag er der nok ingen, som ikke har hørt om Venligboerne, enten gennem egen deltagelse, eller gennem en ven, eller en af de man Venligboergrupper på facebook, som er fordelt ud over hele landet. Der kommer hele tiden nye til.


De fleste grupper er lokale grupper, men Venligboerne arbejder også på tværs. F.eks. er der oprettet specifikke grupper med fokus på f.eks. It-formidling, Lær Danske sætninger, Jura Rådgivning, Giv væk grupper, musik osv.


Det grundlæggende princip i Venligboerne er venlighed. Gennem venlighed møder vi hinanden, giver en hjælpende hånd og vi ser venskaber og gode naboskaber udvikle sig. Venligheden i mødet med hinanden og vores nye naboer finder sted mange steder: i supermarkedet hen over køledisken, et hej på trappen i opgangen, en invitation til en kop kaffe, en legeaftale for børnefamilier, en invitation til at komme hen i den lokale sportsklub er nogle af de midler vi bruger.


At være venligbo er dynamisk og pulserende. Du bidrager når du har tid og lyst, og involverer dig i aktiviteterne, men det er ikke et krav. Det kan også gøres helt enkelt. Inviterer en enkelt flygtning eller en flygtningefamilie ind i din dagligdag.