Kriterier for uddeling af integrationsprisen

 

Foreningen Kultur På Tværs uddeler hvert år en integrationspris til en person blandt flygtninge / indvandrere eller en forening eller en virksomhed, der støtter indvandrernes sag i lokalområdet.

Pågældende skal i særlig grad have udmærket sig ved at opfylde et eller flere af følgende kriterier:

- Fremme dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge / indvandrere og den øvrige befolkning

- Markere sig i det offentlige rum

- Deltage aktivt i integrationsforløbet

- Være en rollemodel for andre

- Være initiativrig

 

Hvem har tidligere fået tildelt Integrationsprisen?

2001 Guldsmed Steen Østergaard

Fik prisen fordi han i sin personale- og ansættelsespolitik har

udvist et positivt initiativ ved at ansætte den bosniske urmager Zejlko Figan, der som polioramt er nødsaget til at sidde i kørestol.

2002 Ægteparret Svend og Berglijot Haugaard
Fik prisen fordi de konsekvent og ufortrødent - igennem et langt liv - har taget udgangspunkt i pacifisme og humanisme og således kæmpet for fred og medmenneskelighed.

2003 Den palæstinensisk folkedans- og teatergruppe Al-Bayader

Fik prisen på grund af kvaliteten og perspektivet i teaterstykket ”Mit Fædreland”. Stykket handlede om nødvendigheden af dialog mellem jøder og arabere.

2004 Cochar Anderakht

Cochar kom til Danmark som analfabet. Først gik hun på Sprogskolen. Derefter gik hun på VUC, og herefter gennemførte hun en uddannelse som Social– og sundhedshjælper på Social– og Sundhedsskolen i Skive.

2005 Ibrahim og Faraset Lack

Ægteparret Lack fik prisen, fordi de har gjort en stor personlig

indsats for at skaffe sig arbejde og komme i kontakt med danskere omkring dem.

2006 Temponik A/S og Gholam-Nabi og Leila Eliassi (3 priser)

Temponik modtog prisen for sin positive personale- og ansættelsespolitik ifm ansættelse af flygtninge/indvandrere.
Gholam-Nabi og Leila Eliassi fordi de - trods bl.a. sprogproblemer – hver i sær havde haft overskud til at tage en uddannelse som henholdsvis maskinsnedker og social- og sundhedsassistent.

2007 Fjero A/S og Mitra Shugahi-Babiani og Ahmad Qambar (3 priser)

Fjero A/S fik prisen grundet sin positive personale- og ansættelsespolitik ifm ansættelse af flygtninge/indvandrere som lå til grund for tildelingen.

De to andre priser gik til unge mennesker, der har udvist et bemærkelsesværdigt gå på mod og overskud ifm bl.a. at tage en uddannelse.

2008 3 priser

Dantherm Holding fik prisen grundet virksomhedens positive personale- og ansættelsespolitik ifm ansættelse af flygtninge/indvandrere.

Haider og Arash er begge aktive i Skive Taekwondo Klub. I årenes løb har klubben haft mange unge medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, som den har udvist rummelighed og været imødekommende overfor.

2009 Erhvervs– og virksomhedspriser 3 priser i samarbejde med Steen Hintze/"Modtagelse og fastholdelse af udenlands arbejdskraft".

Taxa-vognmand John Madsen fra Roslev

Kantinebestyrer Judith Andersen på Handelsskolen i Skive

Rengøringsvirksomheden Kongsvang A/S i Århus

Privatpersoner 3 priser

Abdul Karim fik prisen ifm sin målrettede indsats for at få sin læreruddannelse i hus og Omar El-Zeibak og Kajwan Razul modtog hver en pris fordi de begge har været et stort plus for Bokseklubben Limfjord.

2010 4 priser i samarbejde med Steen Hintze/"Modtagelse og fastholdelse af udenlands arbejdskraft".
Priserne gik til løberen Festus Asante fra "Skive Atletik og Motionsklub"
Gademedarbejder Jan S. Jensen
Virksomheden "Idé-Pro"
Stig Seidenfaden (prisens indstifter) fra Kultur på Tværs på opfordring fra Steen Hintze til prisens indstifter!.

2011 4 priser

Dijiana Dysterdich, der er integrationsmedarbejder ved Skive Kommune.

Jonna Østergaard arbejder som folkeskolelærer på Skivehus skoles modtagerklasse 3.
For begge gælder at de gør langt, langt mere end deres arbejdsbeskrivelse definerer.

Føtex har gennem tiden især taget imod en række unge med anden etnisk baggrund end dansk og givet dem en lærer- eller praktikplads og evt. senere også ansat dem.

Else Stokholm har gennem mange år været tæt knyttet til Kultur på Tværs, og lagt meget arbejde i foreningen og samtidig vist stor interesse for kontaktfamilie-idéen.

2012 4 priser
De gik til Social- og Sundhedsskolen i Skive, som gør et stort stykke arbejde for at nydanskere.

SOSU udpegede på deres elev Florence Kabongo som én af deres mange elever af udenlandsk herkomst fordi hun har taget hjælperuddannelsen - og senere assistentuddannelsen.

Güven Bardakci er indehaver af Det Italienske Bøfhus i Skive, som er et lille integratiosnprojekt i sig selv, idet der altid er ansat både danskere og udlændinge.

Elisha Ruboneka Mugisho er en ung mand fra Congo der er en rollemodel for andre unge fra hele verden.

2013 3 priser

John Østergaard fra Fakta på Egeris Torv fik prisen grundet virksomhedens positive personale- og ansættelsespolitik ifm ansættelse af flygtninge/indvandrere.

Justin Kabayo formand for Dansk Congolesisk Forening har startet mange imponerende integrationsprojekter.

Lis Kofoed Jensen er tidligere integrations-medarbejder ved Skive Kommune og længe aktiv i Kultur på Tværs.

2014 4 priser

Adnan Misto og Fatma Hamdosh er Yazidier fra Syrien familien får prisen for deres utrættelige arbejde på at blive en del af det danske samfund. Fremragende rollemodeller.

Virksomheden RK Plast fik prisen grundet virksomhedens positive personale- og ansættelsespolitik ifm ansættelse af flygtninge/indvandrere.

Genbrugsbutikken i Kirkens Korshær for at få flygtninge i praktik og hjælpe dem til rette på mange måder.

Thomas Andersen er vice-ungdoms-skoleinspektør på Ungdomsskolen Tambohus. Han får prisen for sit store arbejde som en ildsjæl, der brænder for at hjælpe unge mennesker – inkl. flygtninge.

2015 4 priser

Hans-Ole Brunsgaard pga indretning af kolonihave og bygning af kolonihavehuset Venligbo samt arbejdet med at skaffe midler til projektets gennemførelse.

Elisabeth Clemmensen for sit arbejde med flygtningene fra Eritrea.

Abdalla Husein M.H. Al-Subaihi for sit arbejde i Kultur på Tværs og foræring af kolonihavegrudnen.

Venligboen Bjarke Rasmussen for sit store arbejde for flygtningenes tarv.

2016 3 priser

Fariz al Zoube fra Syrien for sit kæmpe arbejde for flygtningenes tarv.

Marcin Kravcyk og Lufuglo Dongo for bygningen af kolonihavehuset efter Hans-Ole Brunsgaards vejledning.