Marts 2017

 

Generalforsamling den 29.3.2017 / kontingentbetaling / spisning

Vi starter med at spise sammen kl. 18.00 – Kultur på Tværs betaler

Generalforsamlingen starter klokken kl. 19.00

Stig laver indkaldelse og varsler afholdelsen en måned før via opslag på biblioteket

Jette sender indkaldelsen ud på mail med instruks om betaling af kontingent.

Dem uden mail får et brev omdelt manuelt.

Indkaldelse til Generalforsamling - Se her

 

 

Onsdag den 8. marts 2017 er det Kvindernes internationale kampdag

Vi markerer dagen i samarbejde med Kvindernes internationale Liga for fred og Frihed samtidig med caféen. Ellen fra Ligaen laver et program, som sendes ud når det er klar.

 

Fællesspisnings-arrangement lørdag den 4.3. 2017

 

Februar 2017

Lektiehjælps-kandidater lægges på facebook

Vi er i markant underskud med lektiehjælpere og facebook-opslag virker langt fra alltid.

Man kan håbe at kurset den 11.2. 2017 i lektiehjælp kan kaste nogle stykker af sig.

Lektiehjælpskursus den 11.2. 2017

 

Januar 2017

 

Foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde i nærområderne tirsdag d. 24.1. 2017 – se omtale